WYKONAWSTWO 

- budowa sieci, przyłączy oraz instalacji gazowych, 

- budowa stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych gazu, 

- prace remontowe i modernizacyjne na urządzeniach gazowych,

- budowa instalacji wod-kan., grzewczych i wentylacyjnych

- nadzór i eksploatacja kotłowni na paliwa ciekłe i gazowe,

- serwis urządzeń grzewczych Buderus, Vissmann, Di Dietrich

                                

PROJEKTOWANIE

- sieci gazowych,      

- sieci wod.-kan.,

- przyłączy gazu,

- przyłączy wod.- kan.,        

- instalacji gazowych, - instalacji wod.-kan.,

- kotłowni parowych i wodnych na paliwa ciekłe i parowe,                                                                     

- budowy kotłowni i instalacji wewnętrznych.