Unipam Sp. z o.o. – prowadzi swoją działalność od 1999 roku głównie na terenie Polski. 

 

POTENCJAŁ LUDZKI:

- Zatrudniamy kadrę inżynieryjno-techniczną z stosownymi dla naszej działalności uprawnieniami projektowymi, wykonawczymi i zawodowymi.

- Zatrudniamy pracowników produkcyjnych posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie prac spawalniczych, instalatorskich i eksploatacyjnych urządzeń energetycznych i ciśnieniowych

- Posiadamy własny serwis urządzeń grzewczych i energetycznych 

 

POTENCJAŁ TECHNICZNY:

Dysponujemy maszynami robót ziemnych, transportem ciężarowym, specjalistycznymi urządzeniami do prac gazoniebezpiecznych, spawalniczych i instalatorskich

 

DBAŁOŚĆ, O JAKOŚĆ:

- Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat nr 105849B 

- Posiadamy Certyfikat na prace spawalnicze zgodny z normą EN ISO 3834-2 BV nr 1019.INY03.11-001

- Znajdujemy się na liście kwalifikowanych dostawców wyrobów oraz wykonawców usług i robót budowlano montażowych dla PGNiG

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania prac gazoniebezpiecznych na czynnych obiektach gazowych nr 24/12 TE12-5104-24/12